ikona pdf Kompletné výsledky volieb (.pdf)
ikona pdf Oficiálna zápisnica výsledkov (.pdf)
ikona pdf Kde budú voliť občania so zrušeným trvalým pobytom? (.pdf)
ikona pdf Smernica k Predvolebnej kampani v mestských médiách pre komunálne voľby 2014 (.pdf)
ikona pdf Zápis zo žrebovania plôch pre vylepovanie predvolebných plagátov v Meste Malacky pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 (.pdf)
ikona pdf odovzdanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií (.pdf)
ikona pdf Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora (.pdf)
ikona pdf  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov (.pdf)
ikona pdf Delegovanie členov a náhradníkov do Mestskej volebnej komisie (.pdf)
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí:
ikona pdf Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov (.pdf)
Informácie ohľadom kandidátnych listín, delegovania do volebných komisií, tlačívá a vzory, informácie pre voliča nájdete na stránke www.minv.sk/?volby-oso
ikona pdf  Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie (.pdf)
ikona pdf Návrh určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsahu výkonu funkcie primátora na ďalšie volebné obdobie (.pdf)
ikona pdf  UZNESENIE Č. 70/2014 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 19. 6. 2014 (.pdf)
Zoznam politických strán a politických hnutí oprávnených podať kandidátnu listinu pre voľby do orgánov samosprávy obcí (.pdf)
Oznámenie
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Mesto Malacky v zmysle § 16 ods. 9 zák. č.  zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 22. 7. 2014 má podľa stavu evidencie 18 538 obyvateľov. RNDr. Jozef Ondrejka primátor mesta