Dobrovoľný hasičský zbor
Radlinského 2751/1 (bývalý Mestský úrad)
901 01  Malacky
Slovenská republika

Tel: +421 915 708 319
web: www.dhzmalacky.sk
E-mail: preventivar@dhzmalacky.sk, kramar@dhzmalacky.sk


Dobrovoľný hasičský zbor bol založený  15. februára 1875. Náš zbor sa vyznačuje prvenstvom, nakoľko to bol prvý organizovaný dobrovoľný hasičský zbor v regióne Záhorie.
Dobrovoľní hasiči majú v roku 2016 50 členov, ktorí tvoria Deti, ženy a muži

Dobrovoľný hasičský zbor aktuálne vykonáva aktivity v oblasti prevencie pred požiarmi a mnohé ďalšie aktivity:

  • zásahové činnosti a technická pomoc,
  • protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarom,
  • odborná príprava, školenia, výcviky a previerky dobrovoľných hasičov
  • výchova detí a mládeže,
  • spolupráca so samosprávou a právnickými osobami,
  • civilná ochrana obyvateľstva,
  • verejno-prospešné a kultúrne činnosti
  • protipožiarne asistenčné služby pri rôznych akciách poriadaných mestom.

Základné telefónne čísla tiesňových volaní
Hasičský a záchranný zbor Malacky ……….. 150, Legionárska 882, Malacky
Polícia …………………………………………….158, Zámocká 5, Malacky
Záchranná zdravotná služba ………………….155, Duklianskych hrdinov 34, Malacky

Dôležité kontakty DHZ Malacky
Ivana Šubínová(Predsedníčka) ………….+421 904 364 177
Lukáš Kramár (Preventivár)………………+421 915 708 319
Vladimír Májek st. (Veliteľ)……………….+421 902 919 962