28. 12. 2015
Novinka: vrecový zber plastov

Od 1. januára 2016 sa v našom meste začína vrecový zber plastov z rodinných domov. V najbližších dňoch (28. – 31. decembra) budú pracovníci TEKOS-u rozvážať žlté plastové vrecia. Občania ich dostanú v termíne vývozu komunálneho odpadu priviazané k svojej nádobe na komunálny odpad.

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom hovorí: do triedeného odpadu plastov patria nápojové plastové fľaše (stlačené), vypláchnuté nádobky od jogurtu a smotany, čisté obalové fólie, igelitové tašky, vypláchnuté fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a podobne. Do triedeného zberu plastov sa triedia aj tetrapaky a kovové obaly.

Najbližšie termíny vývozu separovaného zberu:
Plasty (bytovky), papier (bytovky a rodinné domy): 5. január
Plasty (rodinné domy): 14. január

-MsÚ-

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok