30. 4. 2013
Nové pravidlá o zeleni
Mesto aktualizovalo svoje pravidlá o verejnej  zeleni, jej údržbe a ochrane. Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej zeleni z roku 2007 je teda nahradené novým. Poslanci ho schválili na aprílovom zastupiteľstve. Dôvodom zmeny bolo to, že pôvodné nariadenie obsahovalo povinnosti  a ustanovenia nad rámec zákona. Mesto na to upozornil prokurátor.

 
Z nového všeobecne záväzného nariadenia o verejnej zeleni vyberáme:

Každá fyzická alebo právnická osoba zachováva na území mesta Malacky na plochách verejnej zelene čistotu a poriadok, obmedzuje zásahy, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej zelene.

Ten, kto svojimi zásahmi alebo činnosťou poškodí, zničí alebo iným spôsobom naruší funkcie verejnej zelene, na vlastné náklady navráti plochy a prvky verejnej zelene do pôvodného stavu. Ak to nie je možné alebo tak nekoná, môže správca verejnej zelene určiť spôsob a postup vykonania opatrení na náklady povinnej osoby.

Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo obdobnej činnosti na plochách verejnej zelene a tiež na plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami verejnej zelene osoby vykonávajúce tieto činnosti na základe platného povolenia predchádzajú poškodeniu a ničeniu prvkov verejnej zelene, nezaťažujú počas výkonu prác koreňový systém stromov, zabezpečujú po ukončení stavebnej alebo inej činnosti (vrátane rozkopávok) odborné ošetrenie, obnovu poškodených alebo
zničených plôch a prvkov verejnej zelene a odovzdajú ju správcovi verejnej zelene preberacím protokolom.

Nariadenie ďalej stanovuje náhradné opatrenia za odstránenie prvkov verejnej zelene a dobu starostlivosti o túto náhradnú výsadbu, definuje, čo sú to škody na verejnej zeleni a stanovuje sankcie za porušenie ustanovení tohto nariadenia. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 6638 eur.

VZN č. 4/2013 o verejnej zeleni
Pasport zelene
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok