22. 11. 2013
Namiesto skruže monitorovacia stanica

Kvalita ovzdušia v Malackách sa monitoruje od roku 2007. Automatická monitorovacia stanica sa do 21. novembra nachádzala medzi križovatkami v centre mesta (pri OD Stred). Pozemok však medzičasom zmenil majiteľa, a tak bolo premiestnenie monitorovacej stanice nevyhnutné. Premiestnili ju na Mierové námestie, kde dlhé roky stála skruž využívaná na reklamné účely. Monitorovacia stanica však zastane aj jej funkciu.

Okrem toho, že bude naďalej zameraná na monitorovanie znečisťujúcich látok ako oxid uhoľnatý, oxid siričitý, oxidy dusíka a prachové častice, na jej stenách nájdete informácie o podujatiach v meste. Ako uviedol Ladislav Čaracký zo SHMÚ, mnohé z monitorovacích staníc na Slovensku poškodzujú vandali. Niektoré sa stali priestormi na lepenie letákov, vulgárnych nápisov a podobne.

„V marci tohto roku sme dostali výpoveď z nájmu. Boli sme nútení hľadať nové riešenie. Oslovili sme Mestský úrad v Malackách so žiadosťou o spoluprácu pri hľadaní, resp. poskytnutí priestoru na umiestnenie monitorovacej stanice,“ vysvetlil L. Čaracký. „Mnohé z monitorovacích staníc na Slovenku poškodzujú vandali. Niektoré stanice sa stali priestormi na lepenie letákov, vulgárnych nápisov a podobne. Preto sme na základe požiadavky mesta Malacky uvítali myšlienku využiť steny monitorovacej stanice na propagačné a informačné účely mesta pre verejnosť,” dodal L. Čaracký zo SHMÚ. Možno je to spôsob, ako zamedziť poškodzovaniu majetku a nevhodnému vzhľadu monitorovacej stanice. 

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok