28. 12. 2009
Nadácia Pro Malacky vypisuje už 5. grantové kolo

Nadácia PRO MALACKY vyhlasuje 5. grantové kolo

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty s trvalým prínosom pre mesto Malacky v oblastiach kultúry, športu a spoločensko-záujmovej činnosti, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, skvalitnenia životného prostredia, rozvoja a podpory aktivít zdravotne postihnutých obyvateľov mesta.

Uzávierka predkladania projektov je 28. februára 2010.

O dotáciu môžu požiadať organizácie (nadácie, združenia, neinvestičné fondy, …) a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo v meste Malacky. Projekty v jednom origináli a kópii zasielajte výlučne poštou, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

Formulár žiadosti v elektronickej podobe sa nachádza na internetovej stránke mesta www.malacky.sk v sekcii Nadácia Pro Malacky.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2.000 €.

O udelení dotácie na projekty rozhodne po vyhodnotení všetkých podaných žiadostí Správna rada Nadácie Pro Malacky.

Zúčtovanie finančného príspevku – do 31. 05. 2010.
Výsledky grantového kola budú zverejnené v dvojtýždenníku Malacký hlas a na internetovej stránke www.malacky.sk.

Adresa na zasielanie projektov:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1
901 01 Malacky

Bližšie informácie o nadácii a grantovom kole:
www.malacky.sk
promalacky@malacky.sk
034/79 66 100


Partnerom grantového kola je NAFTA, a. s. a Nadácia SPP.

Ďalšie
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok
Šport
27. 1. 2023
Cez víkend pokračuje halová liga mladších žiakov vo futbale

V nedeľu 29. januára vás pozývame do ŠH Malina na futbalové zápasy 3. kola halovej ligy…

Zobraziť celý článok