19. 10. 2012
Na ochranu človeka a prírody
Žiaci 2. stupňa zo ZŠ Záhorácka strávili slnečný piatok 19. 10. v Zámockom parku na účelovom cvičení na ochranu človeka a prírody. Teoretické poznatky získané v škole si mali možnosť preveriť na prvom stanovišti a na ďalších v praxi vyskúšať streľbu zo vzduchovky, základy topografie, civilnej ochrany, zdravotnícku prípravu, hod granátom či hasenie drobných požiarov ručnou „džberovkou“, ktorú škole zapožičal Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v zastúpení vrchného inšpektora Ivana Šíru.

Podobné aktivity sa kedysi nazývali branné cvičenia. Dodnes sú však školy povinné dvakrát do roka zabezpečiť teoretickú i praktickú prípravu detí na krízové situácie. „Žiaci majú v tejto oblasti medzery, preto sme sa rozhodli z príležitosti vyťažiť čo najviac a zapojili sme do akcie viaceré zložky,“ povedal zástupca riaditeľky školy P. Filip. „Sme radi, že nám mesto umožnilo usporiadať toto cvičenie v areáli Zámockého parku,“ dodal.

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru na Továrenskej ulici v Malackách vďaka svojmu veliteľovi mjr. Ing. E. Horváthovi zapožičala škole záchranárske vozidlo aj s personálom a figurínou. Ing. M. Šlávka z Odboru CO a krízového riadenia Obvodného úradu v Malackách sa postaral o materiál na civilnú ochranu a streleckú prípravu detí. Obaja boli príjemne prekvapení iniciatívou školy, pretože v ostatnom čase sa takéto cvičenia vykonávajú často len formálne. Deti sa nielen učili, ale aj zabávali – a vtedy si zapamätajú najviac.

Text, foto: T. Búbelová   
Ďalšie
Šport
Spoločnosť
7. 6. 2023
Oceníme najlepších športovcov minulého roka

V piatok 9. júna o 18. hodine sa v kine uskutoční slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov…

Zobraziť celý článok
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok