11. 11. 2022
Na čele Štúrky zostáva Dušan Šuster

Dušan Šuster zostáva riaditeľom Základnej školy na Štúrovej ulici. Svoj mandát na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie obhájil vo výberovom konaní. Menovací dekrét si prevzal z rúk primátora mesta. „Ste riaditeľom tejto školy od jej vzniku v roku 2004. Želám vám predovšetkým dobrú spoluprácu so zamestnancami, žiakmi a rodičmi, a samozrejme, veľa športových i študijných úspechov,“ povedal Juraj Říha.
    Najväčšími investíciami v posledných rokoch na Štúrke sú kompletne zrekonštruovaná kuchyňa, modernizácia dvoch učební informatiky a nová palubovka v telocvični. Staronový riaditeľ vstupuje do ďalšieho funkčného obdobia okrem iného aj s ďalšími investičnými plánmi: „Radi by sme doplnili tienenie na triedy, ktoré sú orientované na južnú stranu a chceli by sme zmeniť naše asfaltové ihrisko na multifunkčné. Naším snom je tiež vybudovať atletickú dráhu v areáli školy.“         

V rozhovore s primátorom D. Šuster spomenul aj problém s pedagógmi, ten je však širší a týka sa celého Bratislavského samosprávneho kraja. Dôvodom je najmä motivácia pedagógov: tí starší odchádzajú a mladší často nemajú potrebnú kvalitu, prípadne ani nenastúpia ako učitelia.       

Žiaci I. stupňa na Štúrke majú v rámci rozvrhu zaujímavý predmet – sociálne zručnosti „Učia sa tam o hodnotách, ako byť empatický, či ako fungovať v rámci spoločenských vzťahov,“ vysvetlil D. Šuster. 

Text a foto: Ľ. Pilzová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok