11. 11. 2022
Na čele Štúrky zostáva Dušan Šuster

Dušan Šuster zostáva riaditeľom Základnej školy na Štúrovej ulici. Svoj mandát na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie obhájil vo výberovom konaní. Menovací dekrét si prevzal z rúk primátora mesta. „Ste riaditeľom tejto školy od jej vzniku v roku 2004. Želám vám predovšetkým dobrú spoluprácu so zamestnancami, žiakmi a rodičmi, a samozrejme, veľa športových i študijných úspechov,“ povedal Juraj Říha.
    Najväčšími investíciami v posledných rokoch na Štúrke sú kompletne zrekonštruovaná kuchyňa, modernizácia dvoch učební informatiky a nová palubovka v telocvični. Staronový riaditeľ vstupuje do ďalšieho funkčného obdobia okrem iného aj s ďalšími investičnými plánmi: „Radi by sme doplnili tienenie na triedy, ktoré sú orientované na južnú stranu a chceli by sme zmeniť naše asfaltové ihrisko na multifunkčné. Naším snom je tiež vybudovať atletickú dráhu v areáli školy.“         

V rozhovore s primátorom D. Šuster spomenul aj problém s pedagógmi, ten je však širší a týka sa celého Bratislavského samosprávneho kraja. Dôvodom je najmä motivácia pedagógov: tí starší odchádzajú a mladší často nemajú potrebnú kvalitu, prípadne ani nenastúpia ako učitelia.       

Žiaci I. stupňa na Štúrke majú v rámci rozvrhu zaujímavý predmet – sociálne zručnosti „Učia sa tam o hodnotách, ako byť empatický, či ako fungovať v rámci spoločenských vzťahov,“ vysvetlil D. Šuster. 

Text a foto: Ľ. Pilzová

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok