11. 11. 2022
Na čele Štúrky zostáva Dušan Šuster

Dušan Šuster zostáva riaditeľom Základnej školy na Štúrovej ulici. Svoj mandát na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie obhájil vo výberovom konaní. Menovací dekrét si prevzal z rúk primátora mesta. „Ste riaditeľom tejto školy od jej vzniku v roku 2004. Želám vám predovšetkým dobrú spoluprácu so zamestnancami, žiakmi a rodičmi, a samozrejme, veľa športových i študijných úspechov,“ povedal Juraj Říha.
    Najväčšími investíciami v posledných rokoch na Štúrke sú kompletne zrekonštruovaná kuchyňa, modernizácia dvoch učební informatiky a nová palubovka v telocvični. Staronový riaditeľ vstupuje do ďalšieho funkčného obdobia okrem iného aj s ďalšími investičnými plánmi: „Radi by sme doplnili tienenie na triedy, ktoré sú orientované na južnú stranu a chceli by sme zmeniť naše asfaltové ihrisko na multifunkčné. Naším snom je tiež vybudovať atletickú dráhu v areáli školy.“         

V rozhovore s primátorom D. Šuster spomenul aj problém s pedagógmi, ten je však širší a týka sa celého Bratislavského samosprávneho kraja. Dôvodom je najmä motivácia pedagógov: tí starší odchádzajú a mladší často nemajú potrebnú kvalitu, prípadne ani nenastúpia ako učitelia.       

Žiaci I. stupňa na Štúrke majú v rámci rozvrhu zaujímavý predmet – sociálne zručnosti „Učia sa tam o hodnotách, ako byť empatický, či ako fungovať v rámci spoločenských vzťahov,“ vysvetlil D. Šuster. 

Text a foto: Ľ. Pilzová

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok