25. 8. 2016
Mestský úrad vás privíta v nových priestoroch 5. septembra
Aj tento týždeň pokračuje sťahovanie mestského úradu do nových priestorov v Inkubátore. Ak potrebujete na mestskom úrade niečo vybaviť, naplánujte si svoje pracovné a osobné povinnosti tak, aby ste to stihli do stredy 31. augusta predpoludním.

Dôležité termíny:
•    v stredu 31. augusta od 11.30 h a v piatok 2. septembra celý deň bude mestský úrad z dôvodu finálnej fázy sťahovania zatvorený
•    príjem platieb do pokladne je možný najneskôr v stredu 31. augusta do 11. hodiny
•    najbližším pracovným dňom bude pondelok 5. september, keď vás všetkých radi privítame v nových priestoroch v Inkubátore


Nová adresa MsÚ Malacky:
Mestský úrad Malacky
Bernolákova 1/A
901 01  Malacky


K D E    N Á S     N Á J D E T E   V   I N K U B Á T O R E   O D   5. S E P T E M B R A:  

prízemie (vchod od Mierového námestia, vedľa Inkubíka)
•    podateľňa
•    pokladňa  
•    matrika
•    evidencia obyvateľstva
•    sociálna pomoc a služby


3. poschodie
•    prednostka MsÚ + sekretariát
•    oddelenie ekonomiky
•    oddelenie právne
•    útvar hlavného kontrolóra4. poschodie
•    primátor + sekretariát
•    zástupca primátora
•    útvar strategického rozvoja
•    útvar komunikácie a vonkajších vzťahov (vrátane redakcie mestských médií)
•    útvar výstavby a životného prostredia (vrátane stavebného úradu)

Text: Ľ.Pilzová, foto: I. Sochorová
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok