11. 11. 2011
Mestské zastupiteľstvo aj s témou odvolávania riaditeľky MsCSS

MsZ vo štvrtok 10. 11. prerokovalo niekoľko zaujímavých bodov, schválilo dva návrhy VZN – o rozpočtových pravidlách a o dotačnej a grantovej politike mesta. Podľa prítomnej redaktorky Týždenníka pre Záhorie I. Sochorovej ako prvé mesto v regióne Malacky predložili zastupiteľstvu rozpočet na rok 2012, aj keď zatiaľ len v prvom čítaní.

Poslanci si vypočuli informáciu riaditeľa Nemocničnej, a. s., o aktuálnom stave v zdravotníctve a situácii v malackej nemocnici. M. Kalenčík informoval o prebiehajúcich rekonštrukciách a ďalších zámeroch, ale aj o dôvodoch spoplatňovania niektorých služieb a dlhých čakacích lehotách. Na poslaneckú otázku, prečo za poplatok sa termín nájde oveľa rýchlejšie, odpovedal vysvetlením, že objednané termíny riešia lekári nad rámec bežného pracovného času na základe dohôd s nemocnicou.

K horúcim témam patrilo dlhé rokovanie k správe z vykonanej následnej finančnej kontroly v MsCSS a návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľky tejto príspevkovej organizácie, kde sa tri roky diali podvodné prevody platieb na súkromné účty v celkovej výške presahujúcej sumu 191 000 €. V tajnom hlasovaní 8 poslancov hlasovalo za odvolanie, štyria boli proti a ďalší štyria sa zdržali. D. Mračnová teda naďalej zostáva vo svojej funkcii. 
  
Text, foto: -tabu-

Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok