11. 11. 2011
Mestské zastupiteľstvo aj s témou odvolávania riaditeľky MsCSS

MsZ vo štvrtok 10. 11. prerokovalo niekoľko zaujímavých bodov, schválilo dva návrhy VZN – o rozpočtových pravidlách a o dotačnej a grantovej politike mesta. Podľa prítomnej redaktorky Týždenníka pre Záhorie I. Sochorovej ako prvé mesto v regióne Malacky predložili zastupiteľstvu rozpočet na rok 2012, aj keď zatiaľ len v prvom čítaní.

Poslanci si vypočuli informáciu riaditeľa Nemocničnej, a. s., o aktuálnom stave v zdravotníctve a situácii v malackej nemocnici. M. Kalenčík informoval o prebiehajúcich rekonštrukciách a ďalších zámeroch, ale aj o dôvodoch spoplatňovania niektorých služieb a dlhých čakacích lehotách. Na poslaneckú otázku, prečo za poplatok sa termín nájde oveľa rýchlejšie, odpovedal vysvetlením, že objednané termíny riešia lekári nad rámec bežného pracovného času na základe dohôd s nemocnicou.

K horúcim témam patrilo dlhé rokovanie k správe z vykonanej následnej finančnej kontroly v MsCSS a návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľky tejto príspevkovej organizácie, kde sa tri roky diali podvodné prevody platieb na súkromné účty v celkovej výške presahujúcej sumu 191 000 €. V tajnom hlasovaní 8 poslancov hlasovalo za odvolanie, štyria boli proti a ďalší štyria sa zdržali. D. Mračnová teda naďalej zostáva vo svojej funkcii. 
  
Text, foto: -tabu-

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok