Sarvaš (maď. Szarvas) je maďarské mesto vo Veľkej dunajskej kotline v Békešskej župe.

Po zničení v tureckých vojnách bolo znova osídlené zväčša Slovákmi. V roku 1780 v ňom Samuel Tešedík založil prvú poľnohospodársku školu v Európe, praktický hospodársky inštitút, ktorého cieľom bolo hospodárske a kultúrne povznesenie roľníckeho ľudu. V starej budove školy sa dnes nachádza Tešedíkovo múzeum a stála expozícia histórie mesta. Roku 1898 v Sarvaši zmaturoval M. R. Štefánik.

Slovenská samospráva mesta Sarvaš, ktorá vznikla v januári 1995, považuje za svoju najväčšiu úlohu zachovanie kultúry a rozvoj tradícií Slovákov, žijúcich v  meste Sarvaš a v jeho okolí už skoro 300 rokov. Mesto Sarvaš zabezpečilo pre Slovenskú samosprávu nehnuteľnosť, v ktorej v súčasnosti pôsobí  Slovenské regionálne osvetové centrum. Slovenská samospráva pravidelne publikuje noviny a vydáva knihy v slovenskom jazyku. V meste funguje mnoho slovenských inštitúcií. Dobrým príkladom je kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernosť”, Slovenská základná škola, ktorá tento rok oslavuje 60. výročie svojej existencie, materská škola a internát,. V meste je zriadený aj  ľudový dom a  v rámci Cervinus Teátrum funguje aj slovenské divadlo. V zbore evanjelickej cirkvi  sa pravidelne konajú bohoslužby v slovenskom jazyku.

V roku 2000 podpísali predstavitelia miest „Zmluvu o spolupráci v oblasti výmeny skúseností, kultúrnych a športových kontaktov medzi partnerskými mestami Malacky a Szarvas“.

Mesto Malacky prispelo na pamätník, postavený na počesť príchodu prvých Slovákov na Dolnú zem. Delegácia z Malaciek sa 23.7.2002 zúčastnila na slávnostiach, usporiadaných pri tejto príležitosti.

Samosprávy oboch partnerských miest navzájom udržiavajú čulé kontakty a mesto Malacky darovalo aj knihy do knižnice Slovenskej školy v Sarvaši. Na pôde maďarského mesta, v ktorom sa Slovák cíti ako doma, sa pravidelne konajú Kultúrne dni Slovákov Békéščabskej župy a Dni slivák.

 

www.szarvas.hu

Sarvas Sarvas

Sarvas