Talianske mesto Gaggiano, rozprestierajúce sa 14 km na juhozápad od Milána, je súčasťou známeho regiónu Lombardia.

Úrodná pôda predurčila toto územie poľnohospodárstvu, ktoré tu rozvíjali predovšetkým cirkevné rády (medzi nimi biskupi z Milána, benediktíni, kartuziáni). Agrárna tradícia pretrváva v Gaggiane až do dnešných čias. Z pestovaných plodín azda najväčšou raritou je ryža, vďaka ktorej sa mesto preslávilo po celom svete ako miesto s najsevernejšie položenými ryžovými poliami.


Bohatá história, dláždené ulice s vysokými múrmi a starobylé budovy odrážajúce sa vo vodách kanála Naviglio Grande dávajú mestu jeho nenapodobiteľný charakter a čarovnú atmosféru. Prvú písomnú zmienku o meste predstavuje darovacia listina z roku 1146, ktorou územie mesta získali Girardo a Giovanni Boccardi z Milána. V meste môžu turisti obdivovať viaceré kultúrno-historické pamiatky, napr. Palazzo Comunale (historicky cenná budova radnice je typickým príkladom lombardskej architektúry), Palazzo Stampa Aloardi (pochádzajúci z prelomu 15. a 16.storočia), Palazzo Uboldo, impozantnú Villu Borromeo d´Adda alebo množstvo kostolov, ktoré sú svedkami náboženskej histórie mesta.


S Malackami udržiava zatiaľ neformálne priateľské kontakty od roku 2004, keď sa jeho predstavitelia zúčastnili na medzinárodnom detskom kultúrnom festivale Kultúra bez tlmočníka 2005 v našom meste.


www.comune.gaggiano.mi.it

Gaggiano