•    Juraj Říha – predseda •    Ivan Vaškor •    Katarína Trenčanská •    Lucia Vidanová •    Martin Macejka Správca nadácie: Ľubica Čikošová