•  založená: 2005

•  pôvodný cieľ: podpora rozvoja aktivít občanov mesta, združení a organizácií zameraných na kultúrnu, športovú a spoločensko-záujmovú činnosť, podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu, ochrana a zlepšovanie životného prostredia mesta, podpora rozvoja aktivít zdravotne postihnutých občanov mesta

•  nový cieľ: podpora a pomoc projektom jednotlivcov