•  do 31. marca 2017 – podanie daňových priznaní fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnických osôb. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania.

•  do 30. apríla 2017 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (Zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane.)