•  Zamestnanci:
1.    požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
2.    vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (.rtf – 71,7 kB)
3.    najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

•    Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie (živnostníci) a právnické osoby:
1.    vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania,
2.    vyplnené daňové priznanie za rok 2016 doručte svojmu daňovému úradu.