26. 8. 2010
Mesto pripravilo pravidlá na prideľovanie nájomných bytov

Na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva (9.9.2010) je okrem iných bodov pripravený aj návrh VZN, ktorým sa určia pravidlá a podmienky na prideľovanie nájomných bytov na novej ulici tzv. Pri Maline. Ide o lokalitu pracovne nazvanú Jánošíkova II. Byty by mali byť dokončené už na jeseň tohto roka. Návrh VZN sa zaoberá podmienkami, ktoré musia žiadatelia spĺňať, ako si majú podať žiadosť, akým spôsobom budú byty prideľované, ale aj výškou mesačného nájomného, či dobou trvania nájmu. Návrh VZN sa nachádza na elektronickej tabuli na tejto stránke (pravý stĺpec), kde si môžu prípadní záujemcovia všetky podrobnosti preštudovať.

Tejto tematike sa budeme podrobne venovať po prerokovaní tohto návrhu komisiami, mestskou radou a následne mestským zastupiteľstvom, ktoré môžu návrh pozmeniť, a to v Malackom hlase, ktorý vyjde 14. septembra.

/iša/

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok