2. 9. 2020
Mesto hľadá terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na:
– jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
– jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. septembra 2020 (streda) o 10.00 h v budove
Mestského úradu Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, v rokovacích priestoroch prednostky úradu č. dverí 304 na III. poschodí vpravo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Malacky, Bernolákova č.5188/1A, 901 01 Malacky, či elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@malacky.sk.

Záujemcovia vo svojej písomnej žiadosti uvedú svoju kontaktnú e-mailovú adresu a telefonický kontakt. Jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).
 
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23. september 2020. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 15. október 2020.
Ďalšie
Práca
Oznamy
31. 3. 2023
Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice

Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice. Dohodnutá práca:…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
31. 3. 2023
Čistíme naše mesto

S príjemnejšími vonkajšími teplotami a jarným slniečkom sa začali brigády zamerané na čistenie…

Zobraziť celý článok