23. 7. 2013
Kontajnery sú, niet ich však kam umiestniť

Od roku 2004 sú súčasťou Malaciek kontajnery na separovaný zber skla a papiera. V roku 2006 pribudli aj kontajnery na plasty. Odvtedy teda v Malackách odpad aktívne triedime. Do rôznych aktivít v rámci tejto problematiky sa zapájajú aj tí najmenší – školy, triedy materskej školy i Centrum voľného času. Je však možné, že niekto odmietne umiestnenie kontajnerov pri svojom obydlí?


Kontajnery na separovaný zber, ktoré boli dlhší čas umiestnené pri rozostavanom dome na konci Dubovského ulice, muselo mesto na požiadanie majiteľa premiestniť. Ďalšie alternatívy umiestnenia však obyvatelia tejto lokality zmietli zo stola. Všetkým nevyhovujú kontajnery priamo pred domom alebo popri ňom. Pozemky medzi bytovkami si údajne majitelia bytov plánujú v blízkej budúcnosti odkúpiť a na svojom pozemku si kontajnery tiež neprajú. „Kontajnery chceli umiestniť do parčíka, ktorý 25 rokov kosím a upratujem. Ale hlavne teraz počas letných mesiacov bývajú kontajnery preplnené a ľudia odpad kladú na zem, čím znečisťujú okolie. Preto s týmto umiestnením nesúhlasíme,“ vysvetľuje svoj postoj jeden z obyvateľov bytovky na Dubovského ulici.

Zamestnankyňa mesta zodpovedná za odpadové hospodárstvo Malaciek sa tak dostala do neštandardnej situácie. Kontajnery sú, niet ich však kam postaviť. „Tento problém sme aktuálne vyriešili odvezením kontajnerov z tejto lokality,“ hovorí referentka odpadového hospodárstva v Malackách Božena Orgoňová. Poslanec za spomínaný obvod Juraj Říha, ktorý sa snažil problém s obyvateľmi riešiť, hovorí: „Ako doposiaľ som aj teraz rešpektoval názory obyvateľov a odporučil mestskému úradu, aby nádoby neboli umiestnené vôbec. Kto chce separovať odpad, bude môcť využiť neďaleké stojisko pri záhradkách v križovatke Záhradná – Padzelek.“

Obyvateľom Malaciek mesto tiež ponúka vybavenie 120 l nádob na zber papiera pre rodinné domy a tiež pre bytovky v spomínanej lokalite, ktoré sa dá bezplatne zadovážiť v klientskej kancelárii MsÚ.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok