14. 2. 2008
Informačný deň v Inkubátore

V utorok 12. 2. sa v Inkubátore v Malackách pre študentov gymnázií i verejnosť konal Informačný deň o možnostiach vysokoškolského štúdia v Malackách v nastávajúcom akademickom roku 2008/2009. Malacky majú úspešne za sebou prvý semester štúdia odboru Politológia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na vysunutom pracovisku v Malackách. Jej zástupcovia prezentovali nové možnosti pre študentov.

Od budúceho roka mesto ponúkne príležitosť aj na technické vzdelanie v spolupráci s Materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity, ktorá je ako jediná zo 7 fakúlt dislokovaná v Trnave. Pôjde o neplatené denné štúdium, kombinované s formou e-learningového štúdia. Zaujímavá je aj informácia o prijímaní bez pohovorov, len so zreteľom na výsledky zo strednej školy, najmä v predmetoch matematika a fyzika.      

Predstavitelia oboch škôl dali priestor študentom aj na otázky. Politológia zmení systém prijímania oproti vlaňajšku, keď sa na externé štúdium dalo dostal bez prijímacích pohovorov. Črtajú sa však veľké možnosti štúdia čiastočne aj v zahraničí, pretože univerzita má bohaté kontakty v USA a v západnej Európe. Ráta sa s výmennými pobytmi študentov v zahraničí a s možnosťou ukončiť vzdelanie diplomami z oboch krajín.

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok