14. 2. 2008
Informačný deň v Inkubátore

V utorok 12. 2. sa v Inkubátore v Malackách pre študentov gymnázií i verejnosť konal Informačný deň o možnostiach vysokoškolského štúdia v Malackách v nastávajúcom akademickom roku 2008/2009. Malacky majú úspešne za sebou prvý semester štúdia odboru Politológia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na vysunutom pracovisku v Malackách. Jej zástupcovia prezentovali nové možnosti pre študentov.

Od budúceho roka mesto ponúkne príležitosť aj na technické vzdelanie v spolupráci s Materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity, ktorá je ako jediná zo 7 fakúlt dislokovaná v Trnave. Pôjde o neplatené denné štúdium, kombinované s formou e-learningového štúdia. Zaujímavá je aj informácia o prijímaní bez pohovorov, len so zreteľom na výsledky zo strednej školy, najmä v predmetoch matematika a fyzika.      

Predstavitelia oboch škôl dali priestor študentom aj na otázky. Politológia zmení systém prijímania oproti vlaňajšku, keď sa na externé štúdium dalo dostal bez prijímacích pohovorov. Črtajú sa však veľké možnosti štúdia čiastočne aj v zahraničí, pretože univerzita má bohaté kontakty v USA a v západnej Európe. Ráta sa s výmennými pobytmi študentov v zahraničí a s možnosťou ukončiť vzdelanie diplomami z oboch krajín.

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok