14. 2. 2008
Informačný deň v Inkubátore

V utorok 12. 2. sa v Inkubátore v Malackách pre študentov gymnázií i verejnosť konal Informačný deň o možnostiach vysokoškolského štúdia v Malackách v nastávajúcom akademickom roku 2008/2009. Malacky majú úspešne za sebou prvý semester štúdia odboru Politológia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na vysunutom pracovisku v Malackách. Jej zástupcovia prezentovali nové možnosti pre študentov.

Od budúceho roka mesto ponúkne príležitosť aj na technické vzdelanie v spolupráci s Materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity, ktorá je ako jediná zo 7 fakúlt dislokovaná v Trnave. Pôjde o neplatené denné štúdium, kombinované s formou e-learningového štúdia. Zaujímavá je aj informácia o prijímaní bez pohovorov, len so zreteľom na výsledky zo strednej školy, najmä v predmetoch matematika a fyzika.      

Predstavitelia oboch škôl dali priestor študentom aj na otázky. Politológia zmení systém prijímania oproti vlaňajšku, keď sa na externé štúdium dalo dostal bez prijímacích pohovorov. Črtajú sa však veľké možnosti štúdia čiastočne aj v zahraničí, pretože univerzita má bohaté kontakty v USA a v západnej Európe. Ráta sa s výmennými pobytmi študentov v zahraničí a s možnosťou ukončiť vzdelanie diplomami z oboch krajín.

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok