10. 10. 2012
Dotácie na rok 2013 – výzva
Mesto Malacky vyzýva záujemcov o dotáciu z rozpočtu mesta na činnosť alebo konkrétnu akciu v roku 2013, aby do 30. novembra 2012 podali žiadosť o dotáciu na adresu:

Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje  VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta. Žiadateľmi môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia.
Upozorňujeme žiadateľov, že je potrebné poskytnúť všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 tohto VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní.
Vzor žiadosti je k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty alebo u M. Jurdákovej v Klientskom centre MsÚ.
Upozornenie pre športové organizácie: Športové kluby a organizácie pôsobiace v športe podávajú žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2013  v termíne do 31. januára 2013. Výzva pre športové organizácie bude zverejnená v decembri 2012.
Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok