10. 10. 2012
Dotácie na rok 2013 – výzva
Mesto Malacky vyzýva záujemcov o dotáciu z rozpočtu mesta na činnosť alebo konkrétnu akciu v roku 2013, aby do 30. novembra 2012 podali žiadosť o dotáciu na adresu:

Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje  VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta. Žiadateľmi môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia.
Upozorňujeme žiadateľov, že je potrebné poskytnúť všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 tohto VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní.
Vzor žiadosti je k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty alebo u M. Jurdákovej v Klientskom centre MsÚ.
Upozornenie pre športové organizácie: Športové kluby a organizácie pôsobiace v športe podávajú žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2013  v termíne do 31. januára 2013. Výzva pre športové organizácie bude zverejnená v decembri 2012.
Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok