23. 1. 2012
Do školy sa zapísalo 248 budúcich prvákov

Koncom minulého týždňa sa v malackých základných školách pozornosť sústredila na budúcich prváčikov, pretože práve pre nich pedagógovia pripravili zápis do školy. V sobotu a v nedeľu sa ich zapísalo 248, z toho najviac na ZŠ Dr. J. Dérera (90). Ako druhá najžiadanejšia sa ukázala ZŠ M. Olšovského (už ako súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského), kam sa zapísalo 63 detí. Spokojní boli aj na Štúrovej s 51 zapísanými. Najmenší počet zapísaných detí (44) zaznamenala tento rok ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách.

Školy privítali budúcich prvákov a ich rodičov peknou výzdobou, darčekmi z dielne starších žiakov, výstavami a hracími kútikmi na povzbudenie hravejších detí. Na Záhoráckej ulici dokonca hneď pri vstupe zneli detské pesničky, ktoré sa niesli aj po chodbách prízemia.

Pri stolíkoch v triedach sa pani učiteľky rozprávali s predškolákmi a nenápadne zisťovali ich schopnosti, ale aj dôvody, pre ktoré by možno psychológ odporučil odklad školskej dochádzky. V centre ich pozornosti sú rečové vady, zlá výslovnosť, neznalosť farieb, tvarov, zlé uchopenie ceruzky, ľavorukosť a veľa iných signálov. Na každom zo zápisov bol k dispozícii psychológ z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorý v odôvodnených prípadoch odporučí rodičom posúdenie stupňa školskej zrelosti dieťaťa.

Povinnosťou rodičov je zapísať svoje deti do školy, ak k 31. 8. 2012 dovŕšia vek 6 rokov. Keď to neurobia, dopúšťajú sa priestupku. Nemusia ich však zapísať iba v mieste svojho trvalého bydliska, ale v ktorejkoľvek inej obci. Zákonom určený čas na vykonanie zápisu je do 15. februára. 

Text: T. Búbelová; Foto: autor, ZŠ Štúrova 

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok