23. 1. 2012
Do školy sa zapísalo 248 budúcich prvákov

Koncom minulého týždňa sa v malackých základných školách pozornosť sústredila na budúcich prváčikov, pretože práve pre nich pedagógovia pripravili zápis do školy. V sobotu a v nedeľu sa ich zapísalo 248, z toho najviac na ZŠ Dr. J. Dérera (90). Ako druhá najžiadanejšia sa ukázala ZŠ M. Olšovského (už ako súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského), kam sa zapísalo 63 detí. Spokojní boli aj na Štúrovej s 51 zapísanými. Najmenší počet zapísaných detí (44) zaznamenala tento rok ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách.

Školy privítali budúcich prvákov a ich rodičov peknou výzdobou, darčekmi z dielne starších žiakov, výstavami a hracími kútikmi na povzbudenie hravejších detí. Na Záhoráckej ulici dokonca hneď pri vstupe zneli detské pesničky, ktoré sa niesli aj po chodbách prízemia.

Pri stolíkoch v triedach sa pani učiteľky rozprávali s predškolákmi a nenápadne zisťovali ich schopnosti, ale aj dôvody, pre ktoré by možno psychológ odporučil odklad školskej dochádzky. V centre ich pozornosti sú rečové vady, zlá výslovnosť, neznalosť farieb, tvarov, zlé uchopenie ceruzky, ľavorukosť a veľa iných signálov. Na každom zo zápisov bol k dispozícii psychológ z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorý v odôvodnených prípadoch odporučí rodičom posúdenie stupňa školskej zrelosti dieťaťa.

Povinnosťou rodičov je zapísať svoje deti do školy, ak k 31. 8. 2012 dovŕšia vek 6 rokov. Keď to neurobia, dopúšťajú sa priestupku. Nemusia ich však zapísať iba v mieste svojho trvalého bydliska, ale v ktorejkoľvek inej obci. Zákonom určený čas na vykonanie zápisu je do 15. februára. 

Text: T. Búbelová; Foto: autor, ZŠ Štúrova 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok