11. 2. 2016
Cieľom mesta je čo najskôr zabezpečiť lekársku pohotovosť

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) na Malom námestí v Malackách pravdepodobne skončila. Problémy sa začali ešte počas vianočných sviatkov, keď bola pohotovosť niekoľko dní zatvorená, údajne z technických dôvodov. Vtedy sa vedenie mesta dozvedelo, že LSPP zmenila majiteľa. Pred niekoľkými dňami sa situácia so zatvorením opakovala, pričom  podľa medializovaných informácií má majiteľ problémy so zákonom.

Na základe podnetov obyvateľov, ktorí neboli spokojní s personálom, prístupom lekárov ani s priestormi LSPP na Malom námestí, začal primátor mesta Juraj Říha už vlani rokovania o nových priestoroch a prípadnom novom prevádzkovateľovi tejto služby. “Naše kroky viedli k tomu, aby sme mohli zodpovedne zabezpečiť túto službu nielen pre svojich obyvateľov, ale pre celé spádové územie. O vývoji situácie som mal dôverné informácie, preto som sa snažil urýchliť kroky k zabezpečeniu pohotovosti jedným subjektom. V týchto dňoch bude podaná žiadosť o vydanie licencie, aby bola LSPP poskytovaná pre dospelých priamo v priestoroch nemocnice,” povedal J. Říha.

Služby pohotovosti pre dospelých v obmedzenom režime dočasne prevzala Nemocnica s poliklinikou v Malackách. Zároveň ale žiada pacientov o ohľaduplnosť a zodpovedný prístup pri využívaní ÚPS a LSPP v Malackách, aby nedochádzalo k zbytočnému preťažovaniu a predlžovaniu čakacích dôb na centrálnom príjme nemocnice. V prípade neakútnych stavov ako prechladnutia, teploty, virózy, menšie poranenia či niekoľkodňové ochorenia alebo problémy by sa pacienti mali obrátiť na svojho všeobecného lekára. 
Vyhľadanie lekárskej služby prvej pomoci, ktorú dočasne zastupuje urgentný príjem Nemocnice Malacky, je opodstatnené v urgentných prípadoch ako sú horúčky, alergické reakcie, poranenia, závraty či iné zdravotné problémy, ktoré neznesú odklad.

Služby detskej pohotovosti poskytuje Detská fakultná nemocnica s poliklinikou na Kramároch. Detská pohotovosť vyžaduje iné personálne i finančné zabezpečenie ako služby pre dospelých, takže za súčasných podmienok nie je možné v Malackách prevádzkovať detskú pohotovosť. Vedenie mesta však zvažuje možnosti, akým spôsobom by mohlo pomôcť vytvoriť detskú pohotovosť. Juraj Říha: „Keďže našou ambíciou je zabezpečiť v Malackách aj detskú LSPP, sme pripravení rokovať. Momentálnym a prioritným cieľom vedenia mesta je však v čo najkratšom možnom čase mať funkčnú a spoľahlivú LSPP pre dospelých.“

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život. LSPP treba vyhľadať pri zvýšenej teplote, závratoch, malých ranách, náhlej alergickej reakcii a podobne. Prevádzkovanie LSPP schvaľuje vyšší územný celok, v prípade Malaciek Bratislavský samosprávny kraj. Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) je určená pre pacientov s vážnym, život ohrozujúcim stavom.  Centrálny príjem prijíma pacientov, napríklad privezených záchrannou zdravotnou službou, a zabezpečuje pre nich okamžitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po tomto ošetrení pacienta buď prepustia do domácej liečby, alebo ho hospitalizujú. ÚPS treba vyhľadať pri náhlych, život ohrozujúcich stavoch, napríklad pri strate vedomia, vážnych úrazoch, krvácaní, bolesti v hrudníku, podozrení na infarkt a pod.

– Ľ. Pilzová/Nemocničná a. s.-

 

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok