10. 1. 2013
BSK opraví v roku 2013 viaceré cesty, začne na Pezinskej babe
Aj v roku 2013 opraví Bratislavská župa viaceré cesty a mosty, ktoré má vo svojej správe. V rozpočte je na to vyčlenených 4 mil. €, na bežnú údržbu 7,8 mil. €. Plánovaná je rekonštrukcia cesty cez horský prechod na Pezinskej babe, ktorá je v havarijnom stave, opraví sa aj most cez Malý Dunaj v Zálesí a cesty v obciach Závod, Hrubá Borša, Dunajská Lužná a Modra, ktoré boli kvôli nedostatku financií, resp. sanáciám ciest a objektov po povodniach, presunuté do tohtoročného plánu z roku 2011. Plánovaná je aj rekonštrukcia priesečnej križovatky na okružnú v Novej Dedinke.

„Na jar začneme s rekonštrukciou cesty cez Pezinskú Babu. V kritickom stave sú viaceré úseky komunikácie. Je porušená stabilita cestného telesa, vytvárajú sa pozdĺžne trhliny a zosúvajú sa časti vozovky. Vlani sme preto v záujme bezpečnosti cestnej premávky obmedzili dopravu na kritických úsekoch. Ak by sme tak neurobili, hrozil by úplný zosuv časti telesa,“ povedal župan Pavol Frešo.
Rekonštrukcia bude podľa neho náročná, bude potrebné čiastočné rozobratie telesa, tiež vybudovať kotvenia násypu, urobiť odvodňovacie vrty a oporné múry. Sanačné práce na všetky tri havarijné lokality sa budú robiť naraz v rámci jednej stavby, treba počítať aj s lokálnymi odstávkami dopravy. Predpokladané náklady sú viac ako 2,5 mil. €.
–    V roku 2011 sa vykonali potrebné geologické prieskumné práce – prieskumné vrty, laboratórne skúšky a vyhotovili sa inžiniersko-geologické podklady.
–    Už počas roku 2012 sa pripravovali všetky sanačné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie na všetky tri havarijné lokality.
–    Od júna 2011 je v troch úsekoch usmernená premávka do jedného jazdného pruhu so semaformi.
–    Okrem toho tu platí zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 7 ton.

V roku 2012 bolo v rozpočte kraja vyčlenených na bežnú údržbu a výkon správy 8,5 mil. € a na rekonštrukcie ciest cca 6,3 mil. €. Najnákladnejšou bola rekonštrukcia cesty II/502 v intraviláne obce Vinosady. Pokračovalo sa v sanáciách ciest zničených povodňami v roku 2011 v okrese Pezinok – dokončili sa práce na novom moste v  Doľanoch, zrekonštruovala sa vozovka, most, priepusty aj oporné múry v obci Píla a tiež sa vybudoval nový most v Budmericiach. Zrekonštruovali sa cesty v Zohore a urobili sa veľkoplošné vysprávky na viacerých úsekoch ciest – v okrese Malacky v celkovej výmere 4 700 m2, v okrese Pezinok 3 420 m2, Senec 3 734 m2, v celkovom náklade cca 360 000 €.

BSK má vo vlastníctve 511,68 km ciest (178,94 km ciest II. triedy a 332,74 km ciest III. triedy) a 130 mostov, z toho je 11 nad diaľnicami. Ich údržbu zabezpečuje správcovská spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB).

– tlačová správa BSK /krátené/ –
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok