17. 4. 2013
Ako používate informačné technológie? - prieskum v domácnostiach
Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydal Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014, v 4 500 náhodne vybraných domácnostiach štatistické Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (ICT HH 1-01).
     
Zisťovanie budú v období  od 22. apríla 2013 do 31. mája 2013 realizovať poverení opytovatelia Štatistického úradu SR – pracoviska ŠÚ SR v  Bratislave v náhodne vybraných domácnostiach  Bratislavského kraja, a teda aj v 13 domácnostiach mesta Malacky.

Opytovatelia budú povinní pri zisťovaní preukázať sa poverením na vykonanie zisťovania a na požiadanie  aj  dokladom  totožnosti.   Bližšie  informácie  je  možné   získať  na e-mailovej adrese ks.ba@statistics.sk a na telefónnom čísle 02/69250, klapka 411 alebo 465.

Ing. Silvia Szabová
riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Bratislave
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok