17. 4. 2013
Ako používate informačné technológie? - prieskum v domácnostiach
Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydal Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014, v 4 500 náhodne vybraných domácnostiach štatistické Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (ICT HH 1-01).
     
Zisťovanie budú v období  od 22. apríla 2013 do 31. mája 2013 realizovať poverení opytovatelia Štatistického úradu SR – pracoviska ŠÚ SR v  Bratislave v náhodne vybraných domácnostiach  Bratislavského kraja, a teda aj v 13 domácnostiach mesta Malacky.

Opytovatelia budú povinní pri zisťovaní preukázať sa poverením na vykonanie zisťovania a na požiadanie  aj  dokladom  totožnosti.   Bližšie  informácie  je  možné   získať  na e-mailovej adrese ks.ba@statistics.sk a na telefónnom čísle 02/69250, klapka 411 alebo 465.

Ing. Silvia Szabová
riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Bratislave
Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok