12. 4. 2013
12. APRÍL 2013 – DEŇ NARCISOV

Dnešný deň je venovaný nádeji v boji proti zákernej chorobe. Každý z nás môže aspoň málom prispieť a pomôcť ľuďom, ktorí trpia rakovinou.

Výnos tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky sa už 17-ty rok bude používať na realizáciu a podporu programov, aktivít a projektov v prospech onkologických pacientov, ich rodín i zdravej populácie.
Prostredníctvom posolstva: „Prijmite kvietok nádeje… 12. apríla – na Deň narcisov“ oslovuje Liga proti rakovine všetkých, ktorí jej dôverujú, ktorí pokladajú tento deň za užitočný a ktorým nie je ľahostajná či už konkrétne finančná, ale i ideová pomoc, potrebná každoročne viac a viac.

Za predchádzajúcich šestnásť rokov sa zo Dňa narcisov stala nielen finančná zbierka, ale i deň prejavu spolupatričnosti onkologickým pacientom a ich blízkym. V tento deň si ľudia uvedomujú, že je potrebné pomôcť rôznymi formami tým, ktorí bojujú s ochorením. Pre mnohých je táto pomoc nenahraditeľná.

Kampaň a novinky
Hlavná novinka, ktorá sa stala inšpiráciou pre posolstvo tohtoročného Dňa narcisov je pieseň. Pieseň pre všetkých, ktorí našu pomoc potrebujú i pre všetkých, ktorí ju ochotne a radi poskytujú… Stala sa ústredným motívom pre tvorbu celej kampane. Text piesne pripravil známy slovenský textár Ján Štrasser, melódia je autorským dielom Braňa Kostku, v rámci celej mediálnej kampane zaznieva jej refrén príp. celá pieseň v podaní Janky Golisovej a Bratislavského chlapčenského zboru.
V rámci kampane, ktorá sa začala 1. apríla a potrvá do 20. apríla 2013, oslovuje Liga proti rakovine verejnosť rôznymi formami a nosičmi. Vďaka mnohým partnerom môže využiť širokú škálu komunikácie – od elektronických a printových médií, LCD obrazoviek, kín, vizuálov v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových spojoch, vlakových súpravách, až po komunikáciu v navštevovaných obchodných či zábavných centrách. Komunikáciu ku mladým ľuďom smeruje prostredníctvom  facebooku, youtube kanálu, či internetových portálov. Od tohto ročníka je komunikácia s verejnosťou posilnená aj cez novovytvorenú webovú stránku www.dennarcisov.sk, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie o zbierke, ale tiež informácie o použití  výnosov zbierky od roku 2010.

Dobrovoľníci
Do Dňa narcisov sa zapája  16 053 dobrovoľníkov, zastrešených 713 zmluvnými spoluorganizátormi z radov materských, základných, stredných i vysokých škôl; skautských  oddielov; mestských a obecných úradov; spolkov Slovenského červeného kríža; nemocníc, zdravotníckych zariadení, lekární; podnikateľských subjektov; záujmových klubov a združení i organizačných zložiek Ligy proti rakovine.

Možnosti podpory
Do zbierky Deň narcisov je možné prispieť v termíne od 1. do 20. apríla 2013 týmito formami:
• dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
• dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek priamo v deň zbierky –
12. apríla 2013 – táto forma podpory je prístupná výlučne v tento jediný deň
• zaslaním SMS* s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

• Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Text: -ts/naty-; foto: -naty-

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok