Malacky.sk: Mesto

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:17:35. Meniny má Radúz.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2588 užívateľov
Naposledy pridané <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Verejné obstarávanie

 Profil verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Malacky
IČO:
00304913
Sídlo: Mestský úrad Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
   
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003

Verejné obstarávanie

Mesto Malacky je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie podľa schváleného „Plánu verejného obstarávania“ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečuje Mesto Malacky cez Oddelenie právne, v spolupráci s  jednotlivými oddeleniami Mesta Malacky, v súlade so „Smernicou“ upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované (v závislosti od finančných limitov):

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.


 

 
 
 

 Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie kuchyne (zverejnenie dňa 30.09.2020) (.pdf - 1,3 MB)


 Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie kuchyne v profile VO (zverejnenie dňa 04.09.2020) (.pdf - 2,1 MB)


 Výzva na predkladanie ponúk "Stavebný dozor" (zverejnenie dňa 25.6.2020) (.pdf - 1,34 MB) Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia učební základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách" (zverejnenie dňa 15.6.2020) (.pdf - 659 kB)

 Prílohy Výzvy na predloženie ponuky (.zip - 5,3 MB)


(.pdf) Výzva na predkladanie ponúk - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov, rekonštrukcia a dostavba objektu (.pdf - 67 kB)


Výzva na predloženie ponuky "Redigitalizácia kina Záhoran Malacky – premietacia digitálna technológia D-cinema podľa štandardov DCI" (.pdf - 840 kB) Výzva na predloženie ponuky "MŠ Záhorácka v Malackách - stavebné úpravy" (zverejnenie dňa 15.1.2020) (.pdf - 2,4 MB)

 Prílohy Výzvy na predloženie ponuky (.zip - 9,5 MB)


 Výzva na predkladanie ponuky - Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská (.pdf - 372 kB)  


 Výzva na predkladanie ponuky - Obnova objektu CVČ Malacky - zateplenie v Malackách (.pdf - 310 kB) 


 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka (.pdf - 383 kB)

Odpoveď č.2 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s nízkou hodnotou - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka (.pdf - 59 kB)

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s nízkou hodnotou - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka (.pdf - 39 kB)

 Výzva na predkladanie ponúk s prílohami na zákazku s nízkou hodnotou - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka  (.pdf - 1 000 kB) 


 Výzva na predloženie ponúk - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE  (.pdf - 496 kB)

 Projektová dokumentácia (22 MB)


 Výzva na predloženie ponúk - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE - ZRUŠENÁ VÝZVA (.pdf - 372 kB) Výzva - výmena povrchu multifunkčného ihriska v areáli CVČ Malacky (.pdf - 310 kB)


 Výzva - Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky (.pdf - 207 kb)

 Informácia k zverejňovaniu na profile (.pdf - 19 kB)


 Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou  - Výmena povrchu multifunkčného ihriska v areáli CVČ Malacky (.pdf - 10 000 kB)


 Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia detského ihriska (.pdf - 11 000 kB)

 Vysvetlenie podkladov - Výzvy na predloženie ponuky, zo dňa 8. 11. 2018 zákazky s nízkou hodnotou  - Rekonštrukcia detského ihriska (.pdf - 288 kB) 

 Vysvetlenie podkladov č. 2 - Výzvy na predloženie ponuky, zo dňa 8. 11. 2018 zákazky s nízkou hodnotou  - Rekonštrukcia detského ihriska (.pdf - 570 kB)


 Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou "Nákup športovej výbavy" (.pdf - 3 990 kB)


Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou "Rekonštrukcia futbalovej tribúny na futbalovom areáli v Malackách" (.pdf - 452 kB)


Výzva - Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy Základnej školy na Záhoráckej ul. č. 95 v Malackách (.pdf - 167 kB)


Výzva na predloženie ponuky - Prvomájové Malacky (.pdf - 153 kB)


Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách - oznámenie
(.pdf - 53 kB)

Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách - súťaž (.pdf - 3 440 kB)

 


Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou  - Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Malacky (.pdf - 566 kB)

Zmena lehoty na predkladanie ponúk (.pdf - 48 kB)


 

Výzva - Obnova materskej školy v Malackách (.pdf - 64 kB)

Redakčná oprava (.pdf - 78 kB)


Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Malacky (.pdf - 87 kB)


Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr. Dérera v Malackách

 Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr.J. Dérera v Malackách - výzva na predkladanie ponúk (.pdf - 268 kB)

 Výkaz výmer (.pdf - 4 020 kB)

 Projektová dokumentácia (.zip - 17 300 kB)


 Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách - Výzva na predkladanie ponúk (.pdf - 67 kB)  

Súťazné podklady - kompletné materiály (.zip - 17 900 kB)


Oznámenie o súťaži návrhov (.pdf - 101 kB)  Oznámenie o súťaži návrhov - vestník (.pdf - 54 kB) Kompletné materiály (.zip - 12 900 kB)


Výzva na predloženie CP - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu dokumentácie na realizáciustavby (DRS) – „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského Malacky (.pdf - 1 320 kB)


 Výmena pôvodných podláh za laminátové“ v Základnej škole na Záhoráckej ulici č. 95 v Malackách (.pdf - 68 kB)


 Rekonštrukcia ústredného kúrenia, kotolne – výmena kotlov v ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, 901 01 Malacky (.pdf - 55 kB)


 Rekonštrukcia verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste mládeže, rozvádzače verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste mládeže, verejné osvetlenie na Pribinovej ulici a Záhoráckej ulici“ (.pdf - 65 kB)


MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení (.pdf - 61 kB)

  MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení - výsledok VO
(.pdf - 49 kB)


Výzva - osobné motorové vozidlo (.pdf - 69 kB)


Výzva - špeciálne osobné motorové vozidlo (.pdf - 583 kB)


 


 

NEPREHLIADNITE:
Created by OXIDE, s.r.o.