Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:17:38. Meniny má Radúz.   
Vyhľadávanie <

Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2588 užívateľov
Naposledy pridané <
RSS spravodajstvo <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 môžu podávať žiadosti (Zverejnené: 07.12.2022)

Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 môžu podávať žiadosti
Mestský úrad Malacky podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 31. januára 2023 podali žiadosť. O dotáciu sa môže žiadať v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti a pre iné neziskové organizácie.

Text VZN, výzva na predkladanie žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Povinnou prílohou je vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 VZN). Žiadosť je možné podať aj elektronicky cez www.slovensko.sk spolu s prílohami v PDF formáte podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
Žiadatelia - organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony súvisiace s procesom poskytovania dotácií, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia o dotáciu na športovú činnosť priložia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na rok 2023 (príloha č. 2 výzvy).
 
Informácie o dotáciách pre oblasť športu:  
referentka MsÚ Beáta Gelingerová, telefón 034/79 66 183  

Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, sociálnu oblasť a pre iné neziskové organizácie: 
referentka MsÚ Darina Pelecová, telefón 034/79 66 145

Žiadosti o dotáciu sa podávajú na adresu 
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

MsÚ

Dokumenty: 

Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.