Mesto Malacky má na prenájom dva voľné nebytové priestory v budove Inkubátor Malacky, Bernolákova ul.  č. 5188/1A a to na 2. poschodí.
NP č. 211 o výmere 30,10 m2  a  NP č. 216 o výmere 25,02 m2. 
 
Informácie týkajúce sa ceny nájmu a ceny za služby a energie na doleuvedených kontaktoch.

Kontakty

Mgr. Lenka Paráková
Vedúca – Oddelenie právne
číslo dverí: 317
lenka.parakova@malacky.sk