Voľby prezidenta SR 2004 – druhé kolo
Súhrnné informácie
  Mesto Malacky okres Malacky
Počet okrskov 12  
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov 14 729 52 533
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 6 223 21 679
Počet odovzdaných obálok 6 222 21 675
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 6 130 21 340
Účasť voličov v % 42,24 41,26
Ivan Gašparovič (počet platných hlasov / podiel v %) 4 302 / 70,17 14 040 / 65,79
Vladimír Mečiar (počet platných hlasov / podiel v %) 1 828 / 29,82 7 300 / 34,20