Predseda: Mgr. Martin Macejka
Členovia: Ing. Milan Ondrovič, PhD., Mgr. art. Branislav Škopek, Ing. PhDr. Lucia Vidanová, Ing. Adam Janík, PhD., Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
Tajomníčka komisie: Gabriela Bedard

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie