HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 05.05.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1b)
Určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1b)
Určenie overovateľa a schválenie programu - doplnenie bodu 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2021 - stanovisko HK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2021 - stanovisko HK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4a)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z31/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4b)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z32/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4c)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Centrum voľného času, Martina Rázusa 30, Malacky – Z33/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4d)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z34/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4e)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z35/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4f)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z36/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4g)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z37/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4h)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z38/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4ch)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5)
Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021: Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6)
Návrh na schválenie projektu „Malacky - zvýšenie kapacít MŠ Štúrova“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7)
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc utečencom z Ukrajiny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová