Malacky.sk: Občan

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:20:43. Meniny má Radúz.   

Upozornenie na chybu Tlačiť

Centrum voľného času

Centrum voľného času je organizácia, ktorú zriadilo Mesto Malacky za účelom organizácie a zabezpečenia mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti z mesta a okolitých obcí.


Centrum voľného času (CVČ)
M. Rázusa 30
901 01 Malacky
Tel: 034/772 22 28, 

Telefónne číslo na správcu ihriska:   0917516307

cvcmalacky@post.sk
www.cvcmalacky.sk

Riaditeľka: Mgr. Alžbeta Šurinová

Na stiahnutie:

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Centra voľného času v Malackách za školský rok 2018/2019

 

Centrum voľného času Centrum voľného času

Centrum voľného času v Malackách,
ktoré mnohí poznajú pod názvom Cvečko, patrí medzi inštitúcie s celoregionálnou pôsobnosťou. Táto organizácia má ambíciu zapojiť čo najväčšie množstvo detí do aktívneho vyžívania voľného času. Chceme, aby sa im aktívny prístup k neustálemu osobnostnému rastu stal návykom. V pravidelnej činnosti, ktorú ponúkame vo forme mnohých /50/ krúžkov, vsádzame na kvalitu ponúkaných aktivít. Do príležitostnej činnosti, ktorá je počas celého kalendárneho roka, zapájame celé rodiny, a tak chceme prispieť k podpore rodiny ako základného článku. V našom zariadení ponúkame na získanie nových vedomostí, zručností a poznatkov jazykovú výučbu  / nemecký, anglický a francúzsky jazyk/, rôzne druhy umeleckej a  remeselnej činnosti a mnohé druhy športov.  Veľmi obľúbený je futbal , ktorým vychovávame základňu pre naše futbalové kluby. Z menej tradičných  športov záujem je o hokejbal, plávanie a v poslednom období o šach a lukostreľbu. Z netradičných športov sa veľkej obľube teší joga a kondičné cvičenie.  Pohybu sa venujú najmä dievčatá v niekoľkých tanečných krúžkoch určených pre najmenších ako je tanečná rytmika až po tanečníčky a tanečníkov predvádzajúcich svoje umenie na spoločenských akciách. Veľmi úspešné sú najmä mažoretky a break dance.  Medzi zaujímavé krúžky patrí paličkovanie, výroba šperkov z korálkov, letecký modelári. V dnešnej dobe je veľmi ťažko ponúknuť mladým ľuďom niečo, čo by ich bavilo a malo pritom aj atribút aktívneho spôsobu využívania voľného času. Nahradiť sedenie za počítačom je veľmi ťažké u mnohých dnešných mladých ľudí. A tak vymýšľame originálne a moderné aktivity, ktoré by odrážali nielen dobu, ale mali aj iné vyššie poslanie. 

Mgr. Alžbeta Šurinová

Centrum voľného času Centrum voľného času

Centrum  voľného času Centrum voľného  času
Created by OXIDE, s.r.o.