Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:22:34. Meniny má Radúz.   

Upozornenie na chybu Tlačiť

Máte uhradené dane a poplatky? (Zverejnené: 15.12.2020)

Máte uhradené dane a poplatky?
Mesto Malacky ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktoré ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady, aby tak urobili čo najskôr. Nedoplatky je možné uhradiť v hotovosti do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta. Prosíme, aby ste pri platbe uviedli variabilný symbol, ktorý máte uvedený na rozhodnutí.

Číslo účtu - daň z nehnuteľnosti, daň za psa
IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 

Číslo účtu - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001 

V prípade neuhradenia budú nedoplatky odstúpené na exekučné vymáhanie.

MsÚ


Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.