Malacky.sk: Mesto

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:18:08. Meniny má Radúz.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2588 užívateľov
Naposledy pridané <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Samospráva mesta

Mesto Malacky je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Územie mesta Malacky je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie – Malacky o rozlohe 2 717,25 ha.

Mesto je povinné vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou mesta a jeho majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy, vyplývajúce z jeho samosprávnej pôsobnosti.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:

  • prostredníctvom orgánov mesta (primátor mesta a mestské zastupiteľstvo),
  • hlasovaním obyvateľov mesta,
  • verejným zhromaždením obyvateľov.

Nariadenia mesta nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky zriadilo orgány:

  • komisie mestského zastupiteľstva
  • Mestská polícia v Malackách
  • Mestský hasičský zbor v Malackách

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Malacky.
Created by OXIDE, s.r.o.